piektdiena, 2021. gada 5. februāris

Ķemeri: divi deputāti, nulle pārstāvības

Jūrmalas pilsētā ir 26 apkaimes sākot ar Priedaini un beidzot ar Ķemeriem, bet domē - vien 15 deputātu vietas, no kurām divas (un tas patiesībā ir ļoti daudz!) nonākušas Ķemerus pārstāvošo deputātu rīcībā. Dīvaini, bet tā vietā, lai plauktu un zeltu vairāk par citām Jūrmalas pilsētas daļām, Ķemeri pēdējos gados ir gulējuši tādā kā Ērkšķrozītes miegā, ja neskaita ES līdzfinansētos investīciju projektus, kurus vairāk nosaka pašvaldības spēja apgūt pieejamo finansējumu nevis kādas noteiktas apkaimes deputāta pārstāvniecība vai tās trūkums. Kā tas nākas, ka pie šādas būtiskas deputātu pārstāvības, Ķemeri nespēj saņemt pat atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām?Atskatoties uz dažādiem iedzīvotāju rosinājumiem redzam, ka lielākoties tie ir palikuši, kur bijuši, proti, izteikti deputātiem, bet palikuši bez virzības. Ķemerus pārstāvošie deputāti aizbildinās, ka tas tāpēc, ka, esot opozīcijā, lēmumu virzību nav iespējams panākt. Bet neba jau tie deputāti ar varu opozīcijas rindās sēdināti; paši vien tur iesēdušies, vēlētājam i neprasot. Būtu veidojusies konstruktīva sadarbība, būtu Ķemeru deputātiem liela iespēja darboties pozīcijā un risināt mums, ķemerniekiem svarīgos jautājumus. Bet tagad - esot vienmēr un visur “pret”, dodot priekšroku ķīviņam nevis kopdarbībai, rezultātā sanāk pārstāvēt vai nu vienīgi savas, vai mums nezināmas intereses, bet ne mūs, vietējos iedzīvotājus, kas šos deputātus ir ievēlējuši un tagad ir situācijas ķīlnieki: deputāti ir, bet pārstāvības nav. Sanāk, ka iedzīvotāji ir bijuši vajadzīgi tikai lai kļūtu par domes deputātu, jo tālāk jau nekas neseko. Ir jau viegli rotāties ar svešām spalvām un stāstīt par Mellužu estrādi kā par savu sasniegumu, bet kādi nozīmīgi darbi, pateicoties vietējiem deputātiem, ir paveikti šajos teju desmit gados Ķemeros? Vai opozīcijas cīņa ar pozīciju domes sēdēs un gaiteņos ir tas, kā dēļ mēs pilnvarojam pārstāvjus no sava vidus? Nē, deputāts tiek ievēlēts nevis lai karotu ar pozīciju vai meklētu ieganstus, kādēļ kaut ko nevar izdarīt, bet gan lai dotu konkrētu labumu Ķemeriem un ķemerniekiem. Bet ja politiskie kariņi izvirzās priekšplānā, tad arī nav laika domāt par to, kur paliek vietējo iedzīvotāju pārstāvība.

Tieši šobrīd Ķemeriem parādās iespēja veidot sevi no jauna. Mēs vairs nevaram atgriezties tajos Ķemeros, kas bija pirmās brīvvalsts laikā vai pagājušā gadu tūkstoša astoņdesmito gadu sākumā,tādēļ nav jēgas grimt nostaļģijā par to, kā bija. Bet no labajiem piemēriem mēs varam mācīties, mēs, visi ķemernieki, varam kopīgi lemt par mūsu esošajām mājām: par Ķemeriem un par Jūrmalu. Šajā procesā nepietiek vien ar labu cilvēku ievēlēšanu, kādi varētu būt Ķemerus (ne)pārstāvošie pašreizējie deputāti. Labs cilvēks, kā zināms, nav profesija, savukārt vēlētāju interešu pārstāvība prasa pārzināt domes iestāžu darbu, spēt izmantot savas deputāta pilnvaras un lēmējvaras tiesības, veicot grozījumus un papildinājumus gan saistošajos noteikumos, gan citos Jūrmalas pilsētas domes izdotajos noteikumos un nolikumos.

Dodoties uz vēlēšanām, vēlētājs atdod balsi par kādu konkrētu deputāta kandidātu ar cerību, ka šis cilvēks varēs, gribēs un spēs pārstāvēt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības pilsētas mērogā, spēs tās “aiznest” līdz domes sēžu dienaskārtībai un panākt deputātu vairākuma atbalstu, nevis rakstīs vēstulītes iesniegšanai domes klientu apkalpošanas centrā, kā to var izdarīt ikviens Jūrmalas iedzīvotājs arī nebūdams deputāts. Situācijā, kāda tā ir izveidojusies, ir skaidrs, ka vairums no ķemernieku balsīm pēdējos domes sasaukumos ir vienkārši palaistas vējā. Palaistas vējā kādu sensenu savstarpēju aizvainojumu vai vēl kādu nezināmu uzstādījumu dēļ, atsakoties sadarboties ar pozīcijas deputātiem, sēžot dziļā, dziļā opozīcijā un aizmirstot, ka pats galvenais, kuram deputāts atbild par savu darbību, ir vēlētājs – iedzīvotājs, kurš atdevis savu balsi ar cerību, ka viņa vajadzību pārstāvniecību deputāts veiks godprātīgi un bez atrunu meklēšanas. Ja šo pārstāvniecību deputāts nespēj panākt ne vienā, ne otrā, nedz trešajā sasaukumā, tad tādam domē nav vietas. Tas, ko mēs, ķemernieki, gaidām, ir spēja kopīgu interešu vārdā sadarboties, gūstot labumu vēlētājiem un visai pilsētai.